Linh kiện, thiết bị thang máy

HỆ THỐNG MÁY KÉO

MITSUBISHI-MADE IN THAILAND
FUJI-MADE IN THAILAND
MONTANARI GEAR MOTOR-MADE IN ITALY
MOTANARI GEARLESS-MADE IN ITALY

HỆ THỐNG BIẾN TẦN-HỆ THỐNG LẬP TRÌNH PLC

BIẾN TẦN FUJI – MADE IN JAPAN
PLC MITSUBISHI – MADE IN JAPAN
TỦ NICE 3000 GERMANY TECHNOLOGY

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.