Thiết bị phục vụ thi công

Description
Mô tả
Capacity
Công suất
Rate per hour
Đơn giá 1giờ/VNĐ
Rate per day
Đơn giá 1ngày/VNĐ
Electric chainblock
Palan điện
2 ton- 5 ton
2 tấn- 5 tấn
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Electric welding machine
Máy hàn điện
300A – 7.500WMiễn phí
Free
Miễn phí
Free
Drilling machine concerte.554
Hacking machine
Khoan các lọai: Khoan bê tông,
khoan sắt, máy khoan bàn..
Dmax = 34mm
Dmax = 6mm
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Cutting disk machine
Máy cắt sắt cầm tay
Dmax = 150mmMiễn phí
Free
Miễn phí
Free
Grinder
Máy cắt sắt bằng tay
Dmax = 300mmMiễn phí
Free
Miễn phí
Free
Rope tension device
Máy đo độ căng của cáp
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Chain block
Palan tay
1.5 ton
1.5 tấn
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Safety cable
Cáp an tòan
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Steel rope
Cáp kéo
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Water lever
Thước livô
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Multi meter
Đồng hồ đo điện
Categories
Các lọai
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Safety wears equipment
Bảo hộ an tòan lao động
Set/ BộMiễn phí
Free
Miễn phí
Free
Các dụng cụ thao tác lắp đặtCờ lê, vít, khóa…Miễn phí
Free
Miễn phí
Free

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.